Εκπαιδεύσεις για εταιρίες – ιδιώτες

Βιωματικά σεμινάρια, εργαστήρια & τακτικές ομάδες

 

Στα πλαίσια της αντίληψης του Συστημικού Coaching εταιριών, φορέων, ιδιωτών και οικογενειών, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εκπαιδεύσεις, εργαστήρια και ομάδες που έχουν στόχο πρωτίστως την ενδυνάμωση των συμμετεχόντων, την ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και την αλληλοϋποστήριξη και δευτερευόντως  τη μετάδοση της γνώσης. Την πληροφορία μπορούμε πλέον να την βρούμε εύκολα ερευνώντας, ενώ το δύσκολο είναι να βρούμε την κατάλληλη πληροφορία που θα έχει τα καλύτερα αποτελέσματα για μας, για τη ζωή μας, τη δουλειά και την καθημερινότητα. Άρα, στις εκπαιδεύσεις μας πρέπει και δίνουμε έμφαση στις καλές πρακτικές, τα εφαρμοσμένα παραδείγματα και λιγότερο στις θεωρίες που τα υποστηρίζουν αφού μπορούν να υποστηρίξουν την εκπαίδευση ως σημειώσεις και επιπλέον υλικό.  Άλλωστε, η Γωγώ, μετρώντας περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας με σταθερές και έκτακτες συνεργασίες μέσα στην αγορά και τους φορείς, έχει «θησαυροφυλάκιο» εμπειριών που υποστηρίζουν αποτελεσματικά τη θεωρητική της κατάρτιση.

 

Γιατί οι εκπαιδεύσεις και οι ομάδες έχουν βιωματικό χαρακτήρα: 

Η εκπαιδευτική διάσταση του coaching έχει στόχο την «προπόνηση» των ενδιαφερόμενων ώστε να φθάσουν όχι μόνο να «μπορούν» αλλά κυρίως, να «θέλουν» να εφαρμόσουν τη γνώση που παίρνουν. H Γωγώ Παπαδοπούλου, ως εκπαιδεύτρια, διατηρεί την στάση της  Coach, οπότε, το πρωταρχικό της μέλημα τόσο στην τάξη όσο και στην ομάδα, είναι να διευκολύνει τους εκπαιδευόμενους στη «γέννηση» της πληροφορίας συμπερασματικά και να τους ενδυναμώνει ώστε να ερευνούν επιπλέον και να επεξεργάζονται το υλικό με κριτική σκέψη και σύμφωνα με την προσωπική τους άποψη.

Έτσι, τα εργαστήρια και οι ομάδες έχουν έντονο το βιωματικό στοιχείο προκειμένου οι συμμετέχοντες να εξελίσσονται με τους δικούς τους ρυθμούς πατώντας στις προσωπικές τους αξίες, «πιστεύω» και προσωπικές επιδιώξεις και προτεραιότητες. Η Γωγώ και η ομάδα συνεργατών της, φροντίζου πάντοτε, να συνδυάζουν τη μάθηση με την ψυχαγωγία, γιατί  πιστεύουν, πως « Ό,τι μαθαίνεις με την καρδιά σου, τότε γίνεται δικό σου και θέλεις να το χρησιμοποιήσεις!» 

Που πραγματοποιούνται τα εργαστήρια και οι ομάδες: 

Τα εργαστήρια και οι κάθε είδους εκπαιδεύσεις, υλοποιούνται στο Total Approach και άλλα κέντρα που ανακοινώνονται κατά περίπτωση ή σε χώρους που προσφέρονται από τους ενδιαφερόμενους, (σε εταιρίες, σχολεία, οργανισμούς, Κ.Ε.Κ, Πανεπιστήμια, ξενοδοχεία κλπ) στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού – παιχνιδιών για ομάδες εταιριών, σχολείων και ιδιώτες

Η Γωγώ είναι εξειδικευμένη στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και multimedia, αλλά και τεχνικές ομαδικής αλληλεπίδρασης, θεατρικού παιχνιδιού κ.α. Από το 2004 διδάσκει το σεμινάριο Εκπαίδευση Εκπαιδευτών της Microsoft που εστιάζει στις βιωματικές τεχνικές και διοργανώνεται από την ACTA τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και οδηγεί σε πιστοποίηση.

Βλ εδώ στιγμιότυπα από εκπαιδεύσεις ενηλίκων – εταιριών – φορέων – σχολείων

Δείτε εδώ παραδείγματα εκπαιδευτικού υλικού

Επικοινωνήστε μαζί μας για προγραμματισμένα εργαστήρια / ομάδες

Για θέματα:  

 • Ανθρωποκεντρικού management,
 • Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού,
 • Διαχείρισης άγχους και θυμού  σε εργασιακό περιβάλλον,
 • Θέματα ενδυνάμωσης ομάδων
 • Team building,
 • Θέματα ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων
 • διαχείρισης πελάτη
  Για ολόκληρη την εκπαιδευτική δράση της που υλοποιείται σε εταιρίες και οργανισμούς δείτε εδώ

Για να ενημερωθείτε για εκπαιδεύσεις ή ομάδες σχετικά με θεματικές:  

 • Τεχνικών μάθησης, εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης για εκπαιδευτές, γονείς, και υπεύθυνους ομάδων παιδιών  Απόδοσης στο σχολικό περιβάλλον Παιδαγωγικών και παιδοψυποστηρικτικών θεμάτων
 • Διαχείρισης συμπεριφορών άγχους και θυμού
 • Επικοινωνίας μεταξύ παιδιών και ενηλίκων
 • Διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων και συναισθημάτων
 • Διάφορων κοινωνικών θεμάτων

πατήστε εδώ η επισκεφθείτε την Επιστημονική Κοινότητα για τα παιδιά

 Για την Γωγώ…με δικά σας λόγια!

Για μια ακόμη φορά ένα χρόνο μετά το σεμινάριο εκπαίδευσης προϊσταμένων στην ενδυνάμωση του προσωπικού, θα ήθελα να σας συγχαρώ. Η έμπνευση που μου μεταδώσατε, ήταν μια απίστευτη πραγματικά κινητήρια δύναμη. Μετά από 17 χρόνια ως προϊστάμενος και ιδιοκτήτης επιχείρησης λιανικού εμπορίου, πίστευα ότι δεν είχα  να μάθω τίποτα άλλο. Τώρα νιώθω πως μόλις ξεκίνησα να μαθαίνω τους ανθρώπους μου. Έπρεπε να σας συναντήσω νωρίτερα. Θα είχα αξιοποιήσει το δυναμικό της επιχείρησής μου πολύ πολύ καλύτερα. Να είστε πάντα καλά και δυνατή!

Παπαζαρκάδας Ευγένιος 
Λιανικό εμπόριο υποδημάτων

Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την άλλη όψη της επικοινωνίας μας με τους ανθρώπους (μικρούς μεγάλους, άσπρους μαύρους, όπως λέγατε. Της επικοινωνίας μέσα από τα …αυτιά και την καρδιά. Μου ανοίξατε τους ορίζοντες της σκέψης μου και στα 48 μου μπορώ να πω
με σιγουριά πως τώρα κατάλαβα
τι “δεν έβλεπα όταν κοιτούσα ”
Σας είμαι ευγνώμων.

Αριστεία Κουβούση
Δ/ντρια Πωλήσεων Ταχτσής & Σια ΟΕ 

Μια μοναδική εμπειρία! Η μεγαλύτερη έκπληξή μου ήταν όταν συνειδητοποίησα πως στο εργαστήριό σας καταφέρατε να με κάνετε να νιώσω ομάδα με άγνωστους μέχρι πριν τρείς ώρες ανθρώπους και να συνεργαστούμε τόσο αρμονικά και εποικοδομητικά. Με κάνατε να πιστέψω πως αν εφαρμόζαμε τα ίδια στην εταιρία μας θα μπορούσαμε
να κάνουμε θαύματα.
Σας ευχαριστώ!

Παντελής Καραρήγας
ΥΑΔ Καραρήγας ΕΕ

Σήμερα έλαβα και τα αποτελέσματα του σεμιναρίου! Πέρασα και στα γραπτά
και στα προφορικά!
Σας ευχαριστώ πολύ, γιατί θεωρώ ότι ως ένα μεγάλο βαθμό,είναι και δική σας επιτυχία, δεδομένου ότι μας μεταδώσετε με την εκπαιδευτική μεθοδολογία που ακολουθήσατε αλλά κυρίως με το “ζωντανό παράδειγμα” διδασκαλίας σας, τις απαιτούμενες γνώσεις/δεξιότητες για να καταφέρουμε να “περάσουμε” την προφορική και γραπτή δοκιμασία του σεμιναρίου (TrainTheTrainers) (ΤΤΤ). Για μια ακόμη φορά, θέλω να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε τόσο σε επίπεδο μαθήματος λόγω της υψηλής προστιθέμενης αξίας την οποία απεκόμισα εγώ από την παρακολούθηση του σεμιναρίου, όσο και σε επίπεδο ανθρώπινο/διαπροσωπικό γιατί θεωρώ ότι είστε ένας εξαιρετικά αξιόλογος, “επαγγελματίας” το διαπιστώνω για μια ακόμη φορά από την άμεση ανταπόκρισή σας 
και τα σχόλιά σας στην εργασία μου 
αλλά και σαν άνθρωπος!
Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε μελλοντική συνεργασία και θα χαρώ
να τα πούμε ξανά στο μέλλον!

Με εκτίμηση,
Ευαγγελία Γκρίμπα

Λέγομαι Ζούγρα Ναταλία και παρακολούθησα το σεμινάριο Train The Trainer στις ημερομηνίες 27-28-29/5, και καθόμουν στην τελευταία σειρά.
Θα ήθελα, αρχικά, να σας ευχαριστήσω και πάλι για την μοναδική εμπειρία που είχα σεμινάριό σας, όχι μόνο παρακολουθώντας εσάς την ίδια, τον τρόπο που μας παρακινούσατε, τις κινήσεις σας, τον χειρισμό σας σε όλες τις περιστάσεις, αλλά και για έναν ακόμα λόγο, εξαιρετικά σημαντικό για εμένα. Διότι μου δόθηκε η ευκαιρία να γίνω καλύτερη, να δω τον εαυτό μου να λειτουργεί ως εισηγήτρια με έναν τρόπο που δεν τον είχα φανταστεί εως τώρα. Είχατε, λοιπόν, δίκιο… Είναι αλλαγή στην στάση ζωής μας, τον τρόπο σκέψης μας, όχι απλά οδηγίες για το πως να γίνουμε εισηγητές.

Σας ευχαριστώ πολύ  
Ναταλία Ζούγρα

Ήμουν τυχερή που έστω την δεύτερη ημέρα μπόρεσα να παρακολουθήσω την κα Γεωργία Παπαδοπούλου στο σεμινάριο “Ο σύγχρονος προϊστάμενος και το Coaching”Οι τεχνικές είναι γνωστές, θα γνωρίζετε καλύτερα από μένα πως ο εκπαιδευτής σε τέτοιου είδους σεμινάρια δεν μπορεί να «ανακαλύψει» νέους τρόπους επικοινωνίας αφού δεν εστιάζει στην τεχνολογία αλλά στον άνθρωπο. Ο τρόπος όμως που ακούμε μια τεχνική, ένα παράδειγμα, μία συμβουλή, ακόμη και μία λέξη, μπορεί να είναι πολύ σημαντικός. Η κα Παπαδοπούλου κατάφερε να κρατήσει το ενδιαφέρον όλων. Είχε ρεαλιστικά παραδείγματα, ήταν πολύ προσιτή και άμεση. Χειρίστηκε κάθε απορία και κάθε αντίδραση άψογα. Έχω ενημερώσει το τμήμα προσωπικού και την διεύθυνση του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών και ελπίζω να συνεργαστούμε άμεσα.

Ευχαριστώ,
Άννα Μώρου

Κατόπιν παρακολούθησης σεμιναρίων αφορόντων τις χορηγίες των Μ.Κ.Ο. και το Marketing, στις 13 & 14 Οκτωβρίου 2010 σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να αποκτήσω γνώσεις πάνω σε αυτά τα θέματα,να διευρύνω τον τρόπο σκέψης μου, μα πάνω απ΄ όλα, σας ευχαριστώ γιατί είδα τους νέους δρόμους που χαράξατε προς τους σκοπούς μιας ζωής και με χαρά θα τους περπατήσω. Αναμένω τις κατευθύνσεις προς τους σκοπούς μου..!

Με σεβασμό,

Η συνεπίθετη από το Σύλλογο Η Αγκαλιά
Ηρώ Παπαδοπούλου

Θα ήθελα να σου γράψω σε δύο γραμμές τι αποκόμισα από το τριήμερο σεμινάριο Train the trainer (4-5-6 Ιουνίου, Θεσσαλονίκη): Μία μοναδική διαδραστική εκπαιδευτική εμπειρία που είχε άμεσα αποτελέσματα στην αντίληψή μου για πολλά πράγματα.
Σκοπεύω να χρησιμοποιήσω όσα περισσότερα μπορώ στην εργασία μου, εντάσσοντάς τα στην καθημερινότητά μου.
Στόχος μου είναι να μεταλαμπαδεύσω τη γνώση στους συναδέλφους που κάνουν εισηγήσεις στα πλαίσια ενδο-επιχειρησιακών σεμιναρίων.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εισηγήτρια αλλά πάνω από όλα στους συναδέλφους της ομάδας! Περάσαμε πραγματικά αξέχαστα!
Ευχαριστώ και εις το επανειδείν..

Πελαγία Παπουλίδου
Κοινωνιολόγος, MBA
Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού DOPPLER

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για ένα ενδιαφέρον, «ζωντανό» και πραγματικά διαφορετικό σεμινάριο που σχεδιάσατε και υλοποιήσατε για τις ανάγκες εκπαίδευσης των Υπευθύνων των μονάδων μας. Οι ιδέες σας, απόψεις και γνώσεις σας γύρω από το «χτίσιμο» της ομάδας είναι αναγκαίες για κάθε οργανισμό που αναζητά τρόπους ενίσχυσης της ομαδικότητας και της συνεργασίας.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Αμπατζόγλου
Υπ. Προσωπικού
Ευρωδιάγνωση ΙΑΕ

Εχουν περάσει δύο μέρες και ακόμα ζω στον απόηχο του τριήμερου σεμιναρίου “MARKETING, ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΟ”. Στο μυαλό μου στροβιλίζονται ιδέες και έννοιες αλλά και μία έντονη πίστη για τη δημιουργία όλων αυτών των εικόνων που δημιουργήσαμε για τις ΜΚΟ, στις οποίες δρούμε. Είμαι συνεπαρμένη γιατί όχι μόνο καταφέρνεις να μας μεταφέρεις τις πολύτιμες (εξειδικευμένες) γνώσεις και εμπειρίες σου αλλά έχεις και αυτή τη μοναδική ικανότητα να μας κάνεις να βιώνουμε το καινούριο, να προχωράμε σε δράση και να μη μένουμε σε αφηρημένες έννοιες. Ο επαγγελματισμός σου, ο επικοινωνιακός σου χαρακτήρας, το εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο κάθε φορά δημιουργείς, με κάνει να ΜΑΘΑΙΝΩ, να το ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΩ και να θέλω να το ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ!

Ευχαριστώ για όλα
Θα σου στείλω σύντομα τις δράσεις τις οποίες οργάνωσα!

Φιλικά
Ιωάννα Σεραφειμίδου

Παρακολούθησα το σεμινάριο “Train the Trainer” της κας Γωγώ Παπαδοπούλου στo Αίγιο τον Ιανουάριο του 2009. Ηταν ένα αποτελεσματικό και περιεκτικό σεμινάριο, καλά οργανωμένο, πλούσιο σε νέες εκπαιδευτικές ιδέες! Τα βήματα ανάπτυξης των θεμάτων δημιούργησαν ένα πολύ θετικό κλίμα. Ηταν ένα σεμινάριο βιωματικό, γεμάτο έμπνευση και δημιουργία. Βαθμολογώ με “άριστα” την κα Γωγώ Παπαδοπούλου Ευχαριστώ Πολύ

Αννα Λαπαναίτη
Εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Το σεμινάριο  –TRAIN THE TRAINER – μου έδωσε τα εφόδια για μια καλύτερη από εδώ και πέρα διδασκαλία. Σημαντική και σπουδαία βρήκα την ενότητα << Διαχείριση Κρίσεων>> παρουσιάζοντας  μας,
έξυπνους τρόπους αντιμετώπισης

των κρίσεων που τυχόν προκύψουν στην διάρκεια της Εκπαίδευσης των Ενηλίκων.
Το  μεγαλύτερο μέρος από όσα έμαθα, θα προσπαθήσω να τα κάνω  πράξη με στόχο να αναβαθμίσω τη δουλειά μου.
Στην εισηγήτρια την κυρία Παπαδοπούλου αξίζουν πολλά μπράβο, αλλά εγώ θέλω να της εκφράσω  ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί με  το χιούμορ και την αστείρευτη ενέργειά της, γέμισε  τις μπαταρίες μου και τόνωσε την αυτοπεποίθηση-αυτοεκτίμηση  μου . Να συνεχίσει πάντα με το ίδιο κέφι, γιατί πιστεύω ότι  έχει πολλά να δώσει ακόμα στους εισηγητές της εναλλακτικής διδασκαλίας.

Ανωγειανάκη Βαρβάρα -Ηράκλειο Κρήτης
Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

Μεγέθυνση γραμματοσειράς
Λειτουργία Αντιθέσεων