Νέα / Άρθρα / Προσφορές

Ομάδα Βιωματικής Καινοτομίας

Σε ποιόν απευθύνεται: Σε κάθε έναν που επιθυμεί να αναπτύξει τα skills της συστηματικής καινοτόμου σκέψης
Σκοπός: Να αναπτύξουν οι συμμετέχοντες, μεθοδολογία και μηχανισμούς που οδηγούν συστηματικά σε “out of the box” σκέψη και παραγωγή καινοτόμων λύσεων και προτάσεων.

read more
Μεγέθυνση γραμματοσειράς
Λειτουργία Αντιθέσεων