Που απευθυνόμαστε | Total Approach

Που απευθυνόμαστε

Αντιμετωπίζοντας ολιστικά τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και ανάλογα το θέμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε απευθυνόμαστε συνδυαστικά ή και κατά μόνας, σε όλες τις κατηγορίες και όλες τις ηλικιακές συνθήκες.

 

Στην οικογένεια

Προσεγγίζουμε την οικογένεια, ως δομή, εξετάζουμε τα μέλη της και τις ανάγκες τους σε σχέση με τις σχέσεις, το σχολείο, την  κοινωνική ένταξη και την εργασία. Όλες οι υπηρεσίες προσαρμόζονται ώστε να προσφέρουμε ολιστική ή και κατά περίπτωση υποστήριξη και θεραπεία.

 

 Οι υπηρεσίες που αφορούν την οικογένεια είναι:
 • Coaching & συμβουλευτική
 • Βελτίωση σε κάθε επίπεδο με τη μέθοδο Tomatis (φόρτιση του κεντρικού νευρικού συστήματος, βελτίωση και αντιμετώπιση ΔΕΠΥ θυμού, μαθησιακές δυσκολίες, αθλητικές επιδόσεις, βελτίωση της αυτοεκτίμησης κ.α Περισσότερα εδώ: )
 • Ψυχομετρικές αναλύσεις προσωπικότητας και προσανατολισμού
 • Συναισθηματική αποφόρτιση και ειδικότερα αντιμετώπιση θυμού για το παιδί ή με άλλα μέλη της οικογένειας, του άγχους των εξετάσεων συστολή στην τάξη, συναισθηματικές διαταραχές και αρνητικές συμπεριφορές σε σχέση με το σχολείο
 • Συναισθηματική αποφόρτιση γονέων ΑμΕΑ
 • Ομάδες γονέων
 • Σεμινάρια εργαστήρια
 • Εκπαιδεύσεις  σε γονείς στα πλαίσια των δραστηριοτήτων των συλλόγων γονέων των σχολείων

 

Στα σχολεία

Το σχολείο αποτελεί ένα δομικό κύτταρο για την ανάπτυξη του ανθρώπου.  Ωστόσο,  ενώ ο στόχος του σχολείου είναι η εξασφάλιση των καλύτερων συνθηκών και την ευτυχία για την επιτυχία του παιδιού στο μέλλον, συχνά επηρεάζει αρνητικά την καθημερινότητα τόσο του παιδιού όσο και της οικογένειας. Προσεγγίζοντας τους εκπαιδευτικούς με διάφορους τρόπους και προσφέροντας πρακτικές λύσεις και καλές πρακτικές νιώθουμε πως όλοι μαζί, δημιουργούμε ένα καλύτερο αύριο για όλους.

Οι υπηρεσίες που αφορούν στα σχολεία είναι:
 • Εκπαίδευση δασκάλων και καθηγητών στις σύγχρονες διαδραστικές και αλληλεπιδραστικές μεθόδους διδασκαλίας και διαχείρισης της τάξης και της ομάδας.
 • Ομαδικά tests μαθησιακών τύπων για όλους τους μαθητές της τάξης και διαμόρφωση του μαθησιακού προφίλ της τάξης
 • Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην κατάλληλη προσαρμογή της διδασκαλίας τους σύμφωνα με το μαθησιακό προφίλ, ώστε να βελτιωθεί η απόδοση του συνόλου των μαθητών τους
 • Εκπαίδευση γονέων στα πλαίσια της λειτουργίας των συλλόγων γονέων
 • Εκπαίδευση εφήβων στην προσέγγιση του επαγγελματικού τους προσανατολισμού
 • Ομαδική χορήγηση Tests και προσωπικές αναλύσεις για την επιλογή σπουδών και επαγγέλματος

 

Στον ιδιώτη, επαγγελματία, εταιρίες

Αντιλαμβανόμαστε τον επαγγελματία ως μία από τις πιο απαιτητικές εκφάνσεις της ζωής ενός ατόμου. Ιδιαίτερη προσοχή δίνουμε την ταύτιση μιας καριέρας με το αξιακό υπόβαθρο και τις προτεραιότητες που κάνουν ένα άτομο να νιώθει ολοκληρωμένο και αυτάρκες

 

Οι υπηρεσίες που αφορούν στον επαγγελματία και γενικότερα τον ιδιώτη είναι:
Μεγέθυνση γραμματοσειράς
Λειτουργία Αντιθέσεων