Πού & Πώς

 

 Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται ιντερνετικά, ή δια ζώσης στο χώρο του ενδιαφερόμενου σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο. Ο ειδικός εξοπλισμός της μεθόδου Tomatis αποστέλλεται στο σπίτι για όλη την περίοδο χρήσης του.

 

 

Μεγέθυνση γραμματοσειράς
Λειτουργία Αντιθέσεων