Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP)

 

Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP), αξιοποιεί και συνδυάζει βασικές θεωρίες και τεχνικές από επιστήμες όπως, τις νευροεπιστήμες, την ψυχοκυβερνητική, την ψυχολογία, τη φιλοσοφία και τη βιολογία, αλλά και την επικοινωνία, τα μαθηματικά και την επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Αναλύοντας πλέον το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός μας, έχουμε κατανοήσει, πως κάθε εμπειρία, ο άνθρωπος τη βιώνει και τις επεξεργάζεται μέσα από τις δικές του προηγούμενες πληροφορίες και εμπειρίες αλλά η επεξεργασία επηρεάζεται από την προσωπικότητα, τα συναισθήματα του, τις προσωπικές του αξίες, τους στόχους και τις προτεραιότητες του. Άρα, ο κόσμος μπορούμε να πούμε πως βιώνεται υποκειμενικά. Οι απόψεις μας λοιπόν και οι αντιλήψεις μας λοιπόν για κάθε τι, έχουν δημιουργήσει και διάφορα «μονοπάτια» τα οποία καθοδηγούν και τις αντιδράσεις μας «αυτοματοποιημένα». Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος, αυτοπρογραμματίζει τον εγκέφαλό του να λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένες διαδικασίες.

Άρα ο εγκέφαλος έχει «προγράμματα» για κάθε τι, προκειμένου να δρα και να αντιδρά σε κάθε επίπεδο. Σε κάποιες περιπτώσεις λοιπόν, βλέπουμε πως ο τρόπος αντίδρασης ο δικός μας ή του άλλου (!) δε βοηθά και αντίθετα γίνεται αιτία σοβαρών περιορισμών στην απόδοση η στις αντιδράσεις και γενικότερα στην πορεία που θέλει να ακολουθήσει. Τότε συμφωνούμε να «επαναπρογραμματίσουμε το σχετικό «πρόγραμμα». Αυτό το επιτυγχάνουμε με σχετικές και επαναλαμβανόμενες τεχνικές και ασκήσεις που ακολουθούν τη μεθοδολογία του NLP και πραγματοποιείται σε ατομικές συνεδρίες. Πολλές από τις τεχνικές αυτές έχουν χαρακτήρα βιωματικών παιχνιδιών και προηγείται το στάδια της ταύτισης και της αποδοχής.

 NLP | Total Approach

Τι πετυχαίνουμε με τον Νευρο-Γλωσσικό Προγραμματισμό

 

Αν αντιληφθούμε τον ανθρώπινο εγκέφαλο ως έναν υπολογιστή, υποθέτουμε ότι λειτουργεί με βάση τα προγράμματα που έχουν περαστεί στο σύστημά του. Αν κάποιο από αυτά δεν υπάρχει ή δεν είναι αποτελεσματικό, τότε τα στάδια μιας διαδικασίας είτε διακόπτονται είτε δεν οδηγούν στο αποτέλεσμα-στόχο.

Μέσα από το NLP δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες ώστε το άτομο να αναπτύξει κίνητρα που θα το κάνουν να φέρνει εις πέρας μια σειρά αυτοτελών ενεργειών η οποία θα το οδηγήσει σε μια ολοκληρωμένη αλληλουχία με κατάληξη τον τελικό στόχο είτε αυτός είναι μια εντολή από κάποιον τρίτο είτε μια προσωπική επιλογή.

 

Τι σημαίνει Νευρο-Γλωσσικός Προγραμματισμός;

 

Νευρο– Αναφέρεται στο μυαλό και το νευρικό σύστημα ανθρώπου. Οι σκέψεις είναι αυτές που επηρεάζουν το σώμα και αντίστροφα.

Γλωσσικός– Αναφέρεται στις λέξεις και στον τρόπο με τον οποίο τις χρησιμοποιούμε. Πώς ο άνθρωπος επηρεάζεται από τις λέξεις που χρησιμοποιεί και πώς οι αντιλήψεις του διαμορφώνονται από τις λέξεις που επιλέγει;

Προγραμματισμός- Ο όρος αποτελεί δάνειο από την επιστήμη της Πληροφορικής. Μέσα στη διαδρομή της ζωής το άτομο επιλέγει διαφορετικά είδη «προγραμμάτων». Όπως ένας υπολογιστής εκτελεί όλες τις οδηγίες του προγράμματος, έτσι και οι άνθρωποι έχουν την τάση να λειτουργούν σύμφωνα με τον τρόπο που τους έχουν «προγραμματίσει» οι εμπειρίες τους.

 

Η Γωγώ Παπαδοπούλου είναι πιστοποιημένη NLP Practitioner, εκπαιδευμένη από τη Vicky Ross, NLP – Coaching & Training .

Μεγέθυνση γραμματοσειράς
Λειτουργία Αντιθέσεων