Ομάδα Βιωματικής Καινοτομίας
Σεμινάριο


Σε ποιόν απευθύνεται:
Σε κάθε έναν που επιθυμεί να αναπτύξει τα skills της συστηματικής καινοτόμου σκέψης

Σκοπός: Να αναπτύξουν οι συμμετέχοντες, μεθοδολογία και μηχανισμούς που οδηγούν συστηματικά σε “out of the box” σκέψη και παραγωγή καινοτόμων λύσεων και προτάσεων.

Στόχος: Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
• Κατανοούν τους τομείς που μπορούν να καινοτομήσουν
• Να εφαρμόζουν μεθοδολογία ανάπτυξης καινοτόμου σκέψης
• Να κρίνουν και να επιλέγουν την καινοτομία που είναι ωφέλιμη κατά περίπτωση

Τρόπος: Με βάση τη φιλοσοφία της βιωματικής εκπαίδευσης, θα δημιουργηθούν συνθήκες προσομοίωσης και οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν βιωματικές εμπειρίες μέσα από σενάρια πραγματικών και πιθανών καταστάσεων. Παράλληλα, θα χρησιμοποιηθούν οπτικοακουστικά μέσα και εργασίες σε ομάδες.

Καινοτομία του εργαστηρίου: Στα πλαίσια των βιωματικών ασκήσεων, οι εκπαιδευόμενοι, σε ομάδες, θα εμπλέκουν ως εκπαιδευτικό υλικό, προσεγγίζοντας τη μεθοδολογία της καινοτομίας, τα εκθέματα του Μουσείου

Θεματικές ενότητες – περιεχόμενα:
– Οι βασικές αρχές της Καινοτομίας και τα οφέλη στην εργασιακή καθημερινότητα (συμμετοχική εκπαιδευτική διαδικασία)
– Τα skills οδηγούν στην ανάπτυξη καινοτόμου σκέψης (συμμετοχική εκπ.)
– Διακτινίζοντας τη σκέψη μου (Βιωματική μεθοδολογία)
– Ακούω με τα «αυτιά του νου» (Βιωματική μεθοδολογία)
– Βλέπω με τα μάτια της ενεργοποιημένης διαίσθησης (Βιωματική μεθοδολογία)
– Πως «ερμηνεύω» αυτό που γνωρίζω ώστε να εντοπίσω το παράθυρο της καινοτομίας (Βιωματική μεθοδολογία)
– Πως κρίνω αν η καινοτομία μου είναι ωφέλιμη ώστε να την εφαρμόσω (συμμετοχική εκπαιδευτική διαδικασία )

Θα αξιοποιηθούν τεχνικές team Building με στόχο τη δημιουργία θετικού και ομαδικού κλίματος μεταξύ των συμμετεχόντων, που άλλωστε, είναι προϋπόθεση
για την συστηματική παραγωγή καινοτομίας.

Το εργαστήριο μπορεί να υλοποιηθεί για ολόκληρο το προσωπικό εταιρειών και με επιδότηση ΛΑΕΚ 0,45.

Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά
Πινδάρου 6 & Ακαδημίας, Κολωνάκι, 10671 Αθήνα

Εισηγήτρια: Γωγώ Παπαδοπούλου

Διάρκεια: 8 διδακτικές ώρες

Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάββατο 13 Απριλίου

Ώρα διεξαγωγής: 14:00-21:00

Κόστος συμμετοχής: 120 ευρώ

Μεγέθυνση γραμματοσειράς
Λειτουργία Αντιθέσεων